Alkoholismus s sebou přináší nejen zdravotní rizika

Závislost na pití je velmi rozšířeným problémem. Léčbu závislosti na alkoholuprovádějí pak jak státní, tak nestátní odborná zařízení různými formami, každý nemocný má právo si na základě vlastního uvážení a odborné konzultace vybrat takový způsob, který bude vyhovovat jemu a jeho konkrétnímu případu. V každém případě před nemocným http://www.sszdra-karvina.cz/userfiles/43/file/komunikace.pdf i jeho okolím stojí složitý úkol, k jehož zvládnutí bude zapotřebí velké množství osobní odvahy na všech stranách.  

Důležitá je především vůle něco změnit

Naše nestátní psychologické zařízení se zaměřuje na pomoc klientům prostřednictvím ambulantní i pobytové formy. Léčbu u nás podmiňujeme především střízlivostí, tu můžeme na místě ověřovat testerem. Dalšími předpoklady úspěchu samozřejmě jsou snaha a vůle něco směnit a spolupráce s odborným personálem. Respektujeme každého klienta, jeho individualitu a konkrétní potřeby, zachováváme naprostou diskrétnost a anonymitu. Víme, jaká míra odhodlání musí stát za rozhodnutím vymanit se z kruhu a vykročit na cestu zpět do normálního života.

This entry was posted in Nezařazené. Bookmark the permalink.