Widgetized Sidebar

This panel is active and ready for you to add some widgets via the WP Admin

  • Home Profesionalita v tlumočení

Profesionalita v tlumočení

Práce překladatele v simultánním nebo konsekutivním překladu je velice náročná, pracovník musí být pohotový, neustále být ve střehu a proto při delším by se měl střídat s jiným tlumočníkem.
Nejvíce používané je takové, kde se tlumočník střídá po krátkých projevech s řečníkem, překládá po oddílech a tudíž je nutné překládat co nejpřesněji, aby nedošlo k omylu ohledně tlumočení. Přesné musí být taky soudní nebo úřední tlumočení, kde při omylu můžou nastat nedozírné škody.

Odborníci v překladu

Proto je téměř nutností, aby při tlumočení byl odborník s potřebnou kvalifikací, kterého vám propůjčí naše firma. Tito překladatelé jsou vám pak nápomocni nejen v práci, ale i při mimopracovních aktivitách pořádanými firmou nebo soukromě.

Ohodnoťte příspěvek