Stěhování – kořen hořký, plod sladký

Většina z nás někdy v životě zažila stěhování či dokonce budování nového obydlí. Obvykle si to spojujeme s řešením četných větších či menších problémů, které zaměstnávaly naši mysl dnem i nocí. Často si povzdechneme: „Tohle snad nikdy neskončí.“ A hle: byt začíná být funkční, vše podstatné je již vyřešeno a my si můžeme oddychnout, naše zoufalství je to tam. V tuto chvíli nastává příjemnější etapa.  Začínáme řešit poněkud jiné záležitosti, např. výzdobu bytu, mimo jiné obraz do obýváku , který bude tak trochu naší chloubou a v němž se do značné míry odrazí i náš vkus.

Internetový prodej nabývá na významu

Zde je ponechán značný prostor tvůrčímu aspektu našeho já. Výběr žánrů je veliký. Stejně jako výběr zdrojů, odkud můžeme tuto součást našeho budoucího interiéru získat. Nezanedbatelnou roli zde hraje internetový prodej, který byl v minulosti mnohými podceňován. Lze konstatovat, že v současné době získává stále více lidí touto cestou různé druhy zboží, mimo jiné také umělecké předměty.